Freelance opdrachten m.b.t. TYPO3 kan ik voor u op korte termijn uitvoeren, tegen een zeer scherp tartief.

 

De volgende werkzaamheden behoren tot mijn routine:

- content management; inhoud toevoegen of wijzigen

- site onderhoud; update, upgrade, extensions en vertalingen bijwerken

- Typoscript in de ruimste betekenis; menu's, data weergave, formulieren

- Formhandler; formulieren, data uit tabellen gebruiken, bij upload naar database schrijven, email verzending etc.

- werken met diverse extensies: DB-integration, Multishop

- aanpassen van layout, oa in Bootstrap 3 en YAML

 

Referentie

Om een indruk te krijgen van mijn werk, verwijs ik graag naar het project "Barrio ruilmarkten"

 

Opmerking

mijn kwaliteiten liggen meer op het technische vlak van op dat van vormgeving; ik ben wel in staat om in een bestaande layout verder te werken.